Kierowanie robotami budowlanymi - Wybrane realizajce.

Terminal lotniska we Wrocławiu

Pełnienie funcji kierownika robót elektrycznych od września 2009 r. do marca 2012 r.

Budynek mieszkalny w Wejherowie

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, instalacja EIB, kierowanie robotami budowlanymi w branży elektrycznej.

Hotel "Łeba" w Łebie

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych kondygnacji piwnicy oraz parteru, kierowanie robotami budowlanymi w branży elektrycznej.